Hypotéka je dlhodobý úver, ktorý sa poskytuje na investície do nehnuteľnosti, napr. na jej kúpu alebo rekonštrukciu. Jej splácanie zaisťuje záložné právo k nehnuteľnosti na území SR. Poradíme vám, ako hypotéku získať. 

Kto môže získať hypotéku 

Po splnení základných podmienok (plnoletosť a občianstvo SR, príp. povolenie na pobyt člena štátu EÚ) a predloženie podkladov (výpis z katastra nehnuteľností, kúpna zmluva alebo znalecký posudok nehnuteľnosti) banky posudzujú platobnú morálku žiadateľa a jeho bonitu (schopnosť splácať). Fyzická osoba nepodnikateľ preukazuje príjmy z hlavného či vedľajšieho pracovného pomeru, z prenájmu atď., podnikateľ preukazuje príjmy z podnikania a svoj obrat. Celý proces vybavenia hypotéky trvá zhruba do 6 týždňov a zahŕňa aj poplatky za cenové posúdenie nehnuteľnosti, za schválenie, čerpanie a správu úveru či Katastrálnemu úradu. 

Akú vysokú hypotéku je možné získať 

Hypotéka sa väčšinou pohybuje okolo 80 percent trhovej hodnoty zastavanej nehnuteľnosti, pri vyšších úveroch sa často požaduje ďalšie zaistenie (druhý ručiteľ, iná nehnuteľnosť, životné poistenie a pod.). K rozhodujúcim faktorom patrí aj trhová hodnota nehnuteľnosti. 

Úroková sadzba 

Výška úrokovej sadzby závisí od typu hypotéky, doby splácania (zvyšuje sa s jej dĺžkou) a od fixácie (doby, počas ktorej ju banka nesmie klientovi meniť). Na konci fixácie je možné bez sankcií splatiť časť alebo celú hodnotu hypotéky, najobľúbenejšia doba fixácie je 5 rokov. 

Doba splatnosti hypotéky  

Splatiť hypotéku je možné jednorazovo, obvykle sa však spláca v pravidelných mesačných splátkach počas doby 5 až 30 rokov. Splátky podľa ich výšky v čase delíme na anuitné (nemenia sa), progresívne (rastú) a degresívne (klesajú). 

Refinancovanie hypotéky  

Splatenie existujúceho hypotekárneho úveru v jednej banke novým hypotekárnym úverom od inej banky sa nazýva refinancovanie. Používa sa hlavne v prípade nevyhovujúcej úrokovej sadzby a požiadavky na navýšenie hypotekárneho úveru či na zmenu výšky (aj doby splatnosti) splátok.  

Ďalšie typy hypotekárnych úverov 

Hypotéka bez doloženia príjmov 

Umožňuje získať úver klientom, ktorí by ani napriek schopnosti hradiť bez problémov záväzky v banke neuspeli (napr. začínajúci podnikateľ).  

Americká hypotéka  

Nie je účelovo viazaná, tzn. finančné prostriedky z nej získané možno využiť na uspokojenie akýchkoľvek potrieb. 

Offsetová hypotéka  

Kombinuje hypotéku a sporiaci účet tzv. bilančným mechanizmom (vzájomné započítavanie zostatku na sporiacom a úverovom účte). Mesačné úroky sú o niečo vyššie a počítajú sa zo sumy, ktorú tvorí rozdiel medzi výškou úveru a aktuálnou sumou na účte. Využije ju ten, kto má peniaze, ktorými môže časť hypotéky splatiť, a chce ich mať zároveň ako rezervu.