Poučenie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies

Inzerujte na Bezrealitky a nemusíte sa obávať o svoje súkromie. Poučenie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies.

1. Poučenie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies

 1. Spoločnosť Bezrealitky Slovensko s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 51581388, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 127379/B (ďalej len „Správca“), ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, využíva na týchto webových stránkach súbory cookie za nasledujúcim účelom:

  1. meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach;

  2. fungovanie webových stránok;

  3. cielenie reklamy a marketingu a ich zobrazovanie používateľom, ktorí s tým vyjadria súhlas.

 2. Zber cookies na účely uvedené v ods. 1 možno považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu Správca a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 3. Našim oprávneným záujmom pri zbere cookies je prispôsobenie prevádzky našej webovej stránky vašim potrebám, zlepšovanie našich služieb pre vás, bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát, získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť našu webovú stránku v budúcnosti vylepšiť, vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti našej webovej stránky, meranie efektivity našej webovej stránky, výdavkov na reklamu, účinnosti reklamy, testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke. 
 4. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu Spoločných správcov námietku podľa čl. 21 Nariadenia, zaslaním na kontaktnú adresu gdpr@bezrealitky.sk. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

 5. Ak podá námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, ktorej bude vyhovené, alebo neumožníte zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu,nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 6. Cookies, ktoré sa zbierajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilia. Cookies pre zacielenie reklamy (marketingové cookies) sú spracúvané na základe vášho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies.Ak využitie cookies nevypnete v nastaveniach vášho internetového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našom webe (mimo panel s upozornením) alebo kliknete na tlačidlo "Rozumiem", ktoré je súčasťou upozornenia, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. 

 7. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača. Podrobnejšie informácie o tejto možnosti nájdete na konci tohto dokumentu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 8. Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

 9. Vezmite prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • požadovať po Správcovi informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva, prípadne si vyžiadať kópiu,

  • vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,

  • požadovať po Správcovi vymazanie týchto osobných údajov - výmaz vykonajú, pokiaľ výmaz nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Správcu,

  • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov,

  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Správcu, alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne súd.

 10. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľovi: Google Inc., Facebook, Seznam.cz, Adform, Yottlyscript.com, Hotjar, MailChimp, Innogy Energia, s.r.o. a externí dodávatelia IT služieb.

2. Čo sú to súbory cookies

Jedná sa o malé textové súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Cookies si možno predstaviť ako pamäť webovej stránky, ktorá podľa nich pri ďalšej návšteve používateľa rovnakého počítača spozná. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.

Cookies nezaberajú na disku počítača takmer žiadne miesto, ich veľkosť činí spravidla niekoľko kilobajtov. Cookies neslúži na získanie všetkých citlivých osobných údajov.

Štandardné webové prehliadače podporujú správu cookies. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu Vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.

3. Aké súbory cookie využívame

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich životnosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. "Session cookie", ktoré sú len dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači len do tej doby, než prehliadač zavriete a dlhodobé, tzv. "Persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie, alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na:

 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

 • marketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu a remarketingu (resp. retargeting)

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

 • nevyhnutné, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „Cookie tretej strany“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať. V rámci zobrazeného reklamného obsahu na vybraných reklamných pozíciách spracováva media zastupiteľstvo Impression Media, s.r.o. niektoré informácie z cookies. Viac informácií o nastavení nájdete na stránkach Impression Media s.r.o.

Na našich stránkách sú použité tieto cookies:

 • Dôležité cookies - uchovávané len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu

Umožňujú vám pohybovať sa na webových stránkach a využívať všetky ich funkcie.

 • Funkčné cookies

Zaznamenávajú informácie o voľbách, ktoré ste vykonali.

 • Analytické cookies

Pomáhajú zlepšiť výkon webových stránok.

 • Google Analytics

 • Marketingové cookies 

Používajú sa na zobrazovanie relevantných a personalizovaných reklamných ponúk na sociálnych sieťach.

 • google adwords

 • facebook

 • silverpop

 • Adform

 • Etarget
 • MailChimp

 • Hotjar

 • Cloudfare.com

 • Gemiux.pl

 • innogy Energie, s.r.o.

4. Ako nastaviť správu cookies vo vašom zariadení

Všetko je o nastavení vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť, alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:


Chrome
Mozilla Firefox 
Internet Explorer
Android
Safari