Advokátska úschova slúži na ochranu oboch zúčastnených strán predaja, kedy platba za nehnuteľnosť nejde rovno na bankový účet predávajúceho. Nejedná sa o ojedinelý jav, a ak do takej fázy dospejete, nemusíte mať obavy, že z predaja vašej nehnuteľnosti zíde. Využitie spôsobu prevodu financií pomocou advokátskej úschovy preto vo veľkej väčšine prípadov rieši kúpna zmluva k nehnuteľnosti.

Potreba advokátskej (prípadne notárskej či bankovej) úschovy totiž vzniká práve po podpise kúpnej zmluvy. V tomto období by záujemca mal uhradiť kúpnu cenu nehnuteľnosti, ale reálne ešte nie je novým vlastníkom. Tým sa stáva po zapísaní do katastra nehnuteľností 

Patová situácia pri predaji nehnuteľnosti

Kupujúci totiž nechce poslať veľkú sumu peňazí (v prípade financovania nehnuteľnosti pomocou hypotéky to po ňom bude s veľkou pravdepodobnosťou vyžadovať i banka) pokiaľ nebude mať istotu, že je naozaj vlastníkom.

Predávajúci zase logicky nechce prepísať nehnuteľnosť na kupujúceho, pokiaľ nebude mať na svojom bankovom účte celú kúpnu cenu 

Advokátska úschova je riešením situácie  

V tejto chvíli prichádza pomoc advokátskej úschovy. Kupujúci zloží peniaze na účet tretej strane, ktorou je advokátska kancelária. sa zaviaže prijaté financie odovzdať predávajúcemu po predložení dokumentácie o vloženie nového majiteľa do katastra nehnuteľností a tým je kupujúci chránený. Predávajúceho zase chráni skutočnosť, že nemusí prepisovať nehnuteľnosť na kupujúceho, kým peniaze nedorazia na bankový účet advokátskej kancelárie.