Zdá sa, že došlo k problému s pripojením alebo na serveri dochádza k údržbe. Funkcia webu môže byť obmedzená.

Advokátska úschova pri predaji nehnuteľnosti

Advokátska úschova slúži na ochranu oboch zúčastnených strán predaja, kedy platba za nehnuteľnosť nejde rovno na bankový účet predávajúceho.


Daniela Veselá
Daniela Veselá23. 9. 2022 | Doba čítania: 3 minúty

  Advokátska úschova slúži na ochranu oboch zúčastnených strán predaja, kedy platba za nehnuteľnosť nejde rovno na bankový účet predávajúceho. Nejedná sa o ojedinelý jav, a ak do takej fázy dospejete, nemusíte mať obavy, že z predaja vašej nehnuteľnosti zíde. Využitie spôsobu prevodu financií pomocou advokátskej úschovy preto vo veľkej väčšine prípadov rieši už kúpna zmluva k nehnuteľnosti.    Potreba advokátskej (prípadne notárskej či bankovej) úschovy totiž vzniká práve po podpise kúpnej zmluvy. V tomto období by záujemca mal uhradiť kúpnu cenu nehnuteľnosti, ale reálne ešte nie je novým vlastníkom. Tým sa stáva až po zapísaní do katastra nehnuteľností.    

Patová situácia pri predaji nehnuteľnosti

Kupujúci totiž nechce poslať veľkú sumu peňazí (v prípade financovania nehnuteľnosti pomocou hypotéky to po ňom bude s veľkou pravdepodobnosťou vyžadovať i banka) pokiaľ nebude mať istotu, že je naozaj vlastníkom.

Predávajúci zase logicky nechce prepísať nehnuteľnosť na kupujúceho, pokiaľ nebude mať na svojom bankovom účte celú kúpnu cenu.  


TIP!
Na riešenie advokátskej úschovy je však najskôr potrebné vložiť inzerát a vybrať záujemcov o nehnuteľnosť.  

Advokátska úschova je riešením situácie  

V tejto chvíli prichádza pomoc advokátskej úschovy. Kupujúci zloží peniaze na účet tretej strane, ktorou je advokátska kancelária. Tá sa zaviaže prijaté financie odovzdať predávajúcemu až po predložení dokumentácie o vloženie nového majiteľa do katastra nehnuteľností a tým je kupujúci chránený. Predávajúceho zase chráni skutočnosť, že nemusí prepisovať nehnuteľnosť na kupujúceho, kým peniaze nedorazia na bankový účet advokátskej kancelárie.