Zdá sa, že došlo k problému s pripojením alebo na serveri dochádza k údržbe. Funkcia webu môže byť obmedzená.

Náležitosti kúpnej zmluvy nehnuteľnosti

Kúpna zmluva je najdôležitejším dokumentom procesu predaja nehnuteľnosti. Náležitosti kúpnej zmluvy vychádzajú z občianskeho zákonníku, konkrétne ustanoveniami § 588 a nasl. OZ.


Nikola Sychrová
Nikola Sychrová7. 10. 2022 | Doba čítania: 3 minúty

Kúpna zmluva je najdôležitejším dokumentom procesu predaja nehnuteľnosti. Náležitosti kúpnej zmluvy vychádzajú z občianskeho zákonníku, konkrétne ustanoveniami § 588 a nasl. OZ. V kúpnej zmluve musia byť samozrejme označené jednotlivé strany, ktoré sa zúčastnia procesu predaja nehnuteľnosti, teda kupujúci a predávajúci. Ďalšou nutnou súčasťou je popis nehnuteľnosti, ktorý je predmetom kúpy, kúpna cena, termín jej uhradenia. Toto sú parametre, ktoré kúpna zmluva obsahovať musí.


TIP!
Kúpnu zmluvu nechajte radšej na advokátovi. Predaj nehnuteľnosti nie je každodennou činnosťou v živote človeka a je lepšie mať celý proces predaja právne ošetrený.

Prevod vlastníctva nehnuteľností

Podpisom kúpnej zmluvy a zaplatením kúpnej ceny však predchádza vlastníctvo nehnuteľností na nového majiteľa. Tato skutočnosť nastane až po zapísaní nového majiteľa do katastru nehnuteľností. Je teda dobré mať v kúpnej zmluve dátum tohoto úkonu a dojednania o neplatnosti kúpnej zmluvy pri jeho porušení. Poprípade sankcie za každý deň oneskorenia tohoto úkonu v prospech nového vlastníka.  

Občiansky zákonník nepopisuje presné znenie kúpnej zmluvy a je preto možné sa na jej konečnom znení dohodnúť. Aj napriek tomu, že absolútnu väčšinu vecí v procese predaja v pohode zvládnete sami, pri zostavovaní kúpnej zmluvy odporúčame sa obrátiť na odborníkov.