Zdá sa, že došlo k problému s pripojením alebo na serveri dochádza k údržbe. Funkcia webu môže byť obmedzená.

Ako získať energetický certifikát pri predaji nehnuteľnosti

Energetický certifikát udáva, ako energeticky náročná je prevádzka určitej nehnuteľnosti. Podľa certifikátu je nehnuteľnosť zaradená do jednotlivej energetickej triedy.


Lucie Starovičová
Lucie Starovičová2. 9. 2022 | Doba čítania: 3 minúty

Energetický certifikát udáva, ako energeticky náročná je prevádzka určitej nehnuteľnosti. Podľa certifikátu je nehnuteľnosť zaradená do jednotlivej energetickej triedy. Podľa spotreby energií a emisií zaraďujeme budovy do energetických tried od A do G.

Ako získať energetický certifikát  

Pri predaji domu musíte mať podľa zákona od 1. 1. 2013 zriadený takzvaný energetický certifikát, ktorý vyhotoví energetický špecialista certifikovaný Ministerstvom priemyslu a obchodu. Zákon hovorí o predaji budovy alebo jednotky budovy, teda povinnosť vzniká ako pri predaji bytu, rodinného domu alebo vily, tak napríklad pri predaji celého bytového domu. Výnimku predstavujú rekreačné objekty, pre ktoré PENB nemusí byť spracovaný.

Sankcie za nepredloženie energetického certifikátu  

Zodpovednosť za zabezpečenie energetického certifikátu nesie predávajúci. Prípadné sankcie za nepredloženie preukazu energetickej náročnosti budovy pri predaji nesie predávajúci. Tento fakt náhodne kontrolujú pracovníci energetickej inšpekcie, prípadne na základe udania musia začať šetrenie.  


TIP!
Možno vám pripadá energetický certifikát ako zbytočná byrokracia. Nech je to, ako chce, nechajte si preukaz energetickej náročnosti budovy určite urobiť. Sankcia, ktorá vám môže prísť, dosahuje až do výšky 2 000 eur.

Čo musíte urobiť s energetickým certifikátom pri predaji domu?

  • Trieda energetickej hospodárnosti nehnuteľnosti musí byť uvedená v predajnom inzeráte.  
  • Musíte ukázať energetický štítok záujemcovi pred uzatvorením kúpnej zmluvy.  
  • Najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy musíte kupujúcemu tento energetický certifikát odovzdať.