Miesto, kde bývame veľmi ovplyvňuje našu kvalitu života a vnútorné prežívanie či si to uvedomujeme, alebo nie. Predsa, je to miesto kde trávime množstvo času, voľné chvíle, spíme a oddychujeme, stretávame sa s blízkymi ľuďmi. Či už premýšľate nad kúpou vlastného bytu alebo prenájmom, proces jeho výberu by ste určite nemali podceňovať. Ak vás čaká situácia so zháňaním nového bývania a pýtate sa ako si bez zbytočných komplikácii prenajať byt, tak určite čítajte ďalej. 

Prenájom bytu – ako postupovať? 

V prvom rade by ste mali zhodnotiť vaše požiadavky na bývanie – prenájom bytu. Majte na mysli najmä:

 • veľkosť, 
 • zariadenie, 
 • lokalitu, 
 • dostupnosť, 
 • vašu aktuálnu finančnú situáciu.

Zvážte akú výšku nájmu si môžete dovoliť, nezabúdajte na náklady na energie a ďalšie výdavky ako je fond opráv či kaucia.

Kaucia alebo depozit je finančná čiastka, zväčša vo výške mesačného nájmu, ktorú nájomca vopred platí prenajímateľovi v prípade spôsobených škôd na nájme alebo nedoplatkov. Po skončení nájomnej zmluvy ju prenajímateľ vracia nájomníkovi.  

Začnite tým, že si spravíte prehľad nehnuteľností na prenájom vo vašej preferovanej lokalite. V súčasnosti na nájdenie ideálneho bytu máte najjednoduchšiu možnosť – internet. Existuje veľa skvelých portálov, kde si dokážete byt prenajať bez problémov a dokonca bez zbytočných poplatkov realitnej kancelárii, napríklad web bezrealitky.sk. Požiadavky na prenájom ideálneho bytu si dokážete na stránke ľahko filtrovať, aby ste videli len byty, ktoré sú pre vás relevantné. 

Mám vyhliadnutý ideálny byt, čo ďalej? 

Ďalšia dôležitá časť – obhliadka. Dajte si pozor na dôkladné obzretie bytu či je všetko tak ako má. Zvlášť zvýšenú pozornosť venujte: 

 • lokalite, 
 • veľkosti, 
 • zariadeniu. 

Byt si väčšinou vyberáte na dlhšiu dobu, preto si dajte záležať na jeho výbere. 

Pred podpísaním zmluvy si určite overte, či sa opis zhoduje s realitou. Overte si vlastníctvo bytu majiteľa prostredníctvom vlastníckeho listu a občianskeho preukazu. S prenajímateľom prekonzultujte predpokladané náklady na energie, dĺžku nájomnej zmluvy aj to, kedy je možné sa nasťahovať. Preberací protokol obsahuje uvedený stav energii, zariadení v byte a počtu kľúčov, podpisujú ho obe strany. 

Nájomná zmluva a jej náležitosti

Vo všeobecnosti by mala nájomná zmluva obsahovať: 

 • presné označenie zmluvných strán, 
 • predmet nájmu, 
 • rozsah jeho používania, 
 • výšku nájomného, 
 • výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu (alebo aspoň spôsob ich výpočtu). 

Nepodceňte prípravu na podpis nájomnej zmluvy. Odporúčame si nájsť vzor nájomnej zmluvy a pozrieť si jej presné náležitosti, ktoré má obsahovať.

Čo ak budem chcieť ukončiť nájomnú zmluvu?

Ukončenie zmluvy môže byť automatické, v prípade, že je zmluva uzavretá na určitú dobu. V opačnom prípade, teda pri dobe neurčitej, trvá výpovedná zmluva zvyčajne 30 dní. Toto sú väčšinou štandardné lehoty, pokiaľ v sa v zmluve zúčastnené strany nedohodli inak. Na nájomnej zmluve si určite aj túto náležitosť o ukončení nájmu.