Overte si bezdlžnosť záujemcu o nehnuteľnosť

Predíďte prípadným problémom s insolventnými záujemcami.

Záujemcu preveríme u týchto inštitúcií

  • Centrálny register exekúcií
  • Konkurzy fyzických osôb
  • Exekúcia - dražby súdnych exekútorov zo zdroja Obchodný vestník
  • Zhoda adresy s adresou ohlasovne mestského úradu

Na overenie záujemcov si musíte vyžiadať

  • Meno a priezvisko záujemcu
  • Dátum narodenia záujemcu
  • Adresa trvalého pobytu záujemcu
Chcem overenie

Prečo by ste mali využiť overenie bezdlžnosti záujemcov?

Zistíte viac informácií o záujemcoch o vašu nehnuteľnosť.

Údaje o bezdlžnosti záujemcov overíme u troch inštitúcií. Týmto overením predídete prípadným budúcim problémom s insolventnými záujemcami o prenájom alebo kúpu vašej nehnuteľnosti.

K overeniu bezdlžnosti je potrebné si od záujemcu vyžiadať meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu. Výsledky kontroly vidíte behom niekoľko sekúnd.

Overenie bezdlžnosti

Predchádzajte prípadným budúcim problémom s insolventnými záujemcami o prenájom a overte si ich bezdlžnosť.

Chcem overenie