Overenie bezdlžnosti osoby

Dôveruj, ale preveruj. Pri predaji alebo prenájme nehnuteľnosti to platí dvojnásobne.
Predíďte prípadným problémom s nesolventnými záujemcami.
Ich bezdlžnosť obratom overíme za poplatok 3 €/osoba.

Záujemcu overujeme pri týchto inštitúciách

  • Centrálny register exekúcií
  • Konkurzy fyzických osôb
  • Exekúcia - dražby súdnych exekútorov zo zdroja Obchodný vestník
  • Zhoda adresy s adresou ohlasovne mestského úradu

Pre overenie záujemcu si musíte vyžiadať

  • Meno a priezvisko záujemcu
  • Dátum narodenia
  • Adresa trvalého pobytu
Chcem overenie

Ako to funguje?

1. Overenie bezdlžnosti
osoby objednáte na
tejto stránke
2. Následne vo vašom
účte zadáte údaje
overovanej osoby
3. Výsledky overenia
uvidíte hneď po
zadaní údajov

Overenie bezdlžnosti

Predchádzajte prípadným budúcim problémom s insolventnými záujemcami o prenájom a overte si ich bezdlžnosť.

od 3 €

Chcem overenie