Majiteľ si ako svojho nájomníka vybral práve vás. Aj keď ste nehnuteľnosť naozaj chceli, nepodliehajte eufórii a premýšľajte racionálne. Treba sa na pár vecí opýtať a presvedčiť sa, že je všetko naozaj v poriadku. Predídete tým prípadným neskorším problémom. 

Na čo sa pýtať majiteľa nehnuteľnosti 

Ešte pred podpisom nájomnej zmluvy sa majiteľa opýtajte: 

 • Aké sú poplatky za ďalšieho člena, ktorý by s vami prípadne býval v byte? 
 • Je byt poistený? Na čo konkrétne? 
 • Ako postupovať v prípade poruchy niektorého zo spotrebičov? 
 • Koľko dostanete kľúčov a je možné si nechať vyrobiť ďalšie? 
 • Kde je hlavný uzáver vody (prípadne plynu) v dome? 

Presvedčte sa tiež, že fungujú všetky elektrické spotrebiče, tečie studená aj teplá voda, WC splachuje a nepreteká, svietia všetky svetlá v byte a funguje kúrenie. 

Opíšte alebo si vyfoťte počiatočné stavy energií. A nafoťte si celú nehnuteľnosť a dohodnite sa s majiteľom, že fotografie budú prílohou nájomnej zmluvy. Bude sa vám to hodiť pri opustení nehnuteľnosti a vrátení kaucie. 

Nájomná zmluva 

Najdôležitejší dokument počas bývania v podnájme predstavuje nájomná zmluva a v tej nesmú chýbať

 • informácie o vás a prenajímateľovi (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo či dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu) 
 • adresa prenajímanej nehnuteľnosti (vrátane údajov z katastra nehnuteľností) 
 • pevne stanovený počet ľudí, ktorí môžu spoločne s nájomcom nehnuteľnosť užívať 
 • konkrétny čas prenájmu vrátane dátumu odovzdania 
 • cena za prenájom (nájomné a poplatky za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti) 
 • termín pravidelnej úhrady nájomného 

Odovzdávací protokol 

V deň odovzdania bytu či rodinného domu na užívanie sa podpisuje odovzdávací protokol, ktorý popisuje aktuálny stav nehnuteľnosti. Jeho súčasť tvoria: 

 • základné údaje o nájomcovi a prenajímateľovi (meno, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu) 
 • adresa nehnuteľnosti (aj s číslom bytu) 
 • aktuálne stavy elektromera, vodomera, plynomera 
 • počet odovzdávaných kľúčov k nehnuteľnosti s popisom ich účelu 
 • súčasný stav vybavenia 
 • priestor pre poznámky a dohody vzniknuté na mieste 
 • dátum, miesto, podpisy nájomcu a prenajímateľa