Cenník služieb na predaj nehnuteľnosti

Zmluvu na prenájom nehnuteľnosti nájdete tu.

Základ

189 €

Objednať balíček

 • Spísanie kúpnej zmluvy i
 • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností i
 • Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností i
 • Odovzdávací protokol i
 • Zmluva o zriadení vecného bremena: + 49 € i
 • Budúca kúpna alebo rezervačná zmluva: + 59 € i
 • Úschova kúpnej ceny vrátane úschovy listín: + 159 € i

Optimal

289 €

Objednať balíček

 • Spísanie kúpnej zmluvy i
 • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností i
 • Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností i
 • Odovzdávací protokol i
 • Zmluva o zriadení vecného bremena: + 49 € i
 • Budúca kúpna alebo rezervačná zmluva i
 • Úschova kúpnej ceny vrátane úschovy listín: + 159 € i
 • Úprava zmlúv podľa požiadaviek klienta, odborná konzultácia s advokátom: 30 minút i

Komplet

Odporúčame

429 €

Objednať balíček

 • Spísanie kúpnej zmluvy i
 • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností i
 • Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností i
 • Odovzdávací protokol i
 • Zmluva o zriadení vecného bremena i
 • Budúca kúpna alebo rezervačná zmluva i
 • Úschova kúpnej ceny vrátane úschovy listín i
 • Úprava zmlúv podľa požiadaviek klienta, odborná konzultácia s advokátom: 60 minút i
 • Príprava dokumentácie, tlač a autorizácia zmluvy advokátom i
 1. Ako funguje príprava kúpnej zmluvy?

  V rámci zrýchlenia celého procesu sa pri vypracovaní tejto zmluvy komunikuje telefonicky s advokátskou kanceláriou, ktorá po dodaní potrebných podkladov vyhotoví kúpnu zmluvu do 5 pracovných dní. Ak ste v časovej tiesni a je pre vás nevyhnutné dodanie dokumentov v čo najkratšom intervale, je možné zažiadať si o expresné dodanie do druhého pracovného. Zmluva je spracovaná od dodania posledných dokumentov avšak za príplatok 50% z ceny.

  Po objednaní služby vystavujeme zálohovú faktúru, po uhradení ktorej vás oslovuje advokátskej strana, ktorá vás prevedie celým obchodným prípadom a pripraví pre vás zmluvné dokumenty na mieru vašim požiadavkám.

 2. Ako rýchlo a za koľko dostanem kúpnu zmluvu cez Bezrealitky?

  Zmluvu na mieru vášmu prípadu vám pripravia naši advokáti za 189 €. Súčasťou zmluvných dokumentov bude tiež preberací protokol a návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

  Za poplatok 59 eur spracujeme tiež budúcu kúpnu alebo rezervačnú zmluvu. V rámci advokátskej kancelárie ponúkame tiež advokátsku úschovu vrátane úschovy listín za 159 eur.

  Všetky tieto vyššie spísané dokumenty sú obsiahnuté v rámci kompletného balíka služieb za cenu 429 eur, ktorý navyše zahŕňa 60 minútovú osobnú konzultáciu u advokáta vrátane kompletnej prípravy dokumentácie a overenia podpisov všetkých zastupujúcich účastníkov.

  Zakladáme si na tom, aby zmluva bola spracovaná skutočne kvalitne a hlavne - podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

  Pri riešení komplikovanejších obchodných prípadov si advokátska kancelária vyhradzuje právo na dlhšiu dobu vyhotovenie zmluvnej dokumentácie v závislosti na zapracovanie všetkých podstatných skutočností týkajúcich sa daného prípadu a tomu taktiež upraviť cenu objednaného balíčka.