Energetický certifikát udáva, ako energeticky náročná je prevádzka určitej nehnuteľnosti. Podľa certifikátu je nehnuteľnosť zaradená do jednotlivej energetickej triedy. Podľa spotreby energií a emisií zaraďujeme budovy do energetických tried od A do G.

Ako získať energetický certifikát  

Pri predaji domu musíte mať podľa zákona od 1. 1. 2013 zriadený takzvaný energetický certifikát, ktorý vyhotoví energetický špecialista certifikovaný Ministerstvom priemyslu a obchodu. Zákon hovorí o predaji budovy alebo jednotky budovy, teda povinnosť vzniká ako pri predaji bytu, rodinného domu alebo vily, tak napríklad pri predaji celého bytového domu. Výnimku predstavujú rekreačné objekty, pre ktoré PENB nemusí byť spracovaný 

Sankcie za nepredloženie energetického certifikátu  

Zodpovednosť za zabezpečenie energetického certifikátu nesie predávajúci. Prípadné sankcie za nepredloženie preukazu energetickej náročnosti budovy pri predaji nesie predávajúci. Tento fakt náhodne kontrolujú pracovníci energetickej inšpekcie, prípadne na základe udania musia začať šetrenie 

Čo musíte urobiť s energetickým certifikátom pri predaji domu?

  • Trieda energetickej hospodárnosti nehnuteľnosti musí byť uvedená v predajnom inzeráte.  
  • Musíte ukázať energetický štítok záujemcovi pred uzatvorením kúpnej zmluvy.  
  • Najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy musíte kupujúcemu tento energetický certifikát odovzdať.